بسياري از ما آنقدر به موسيقي ارادت داريم كه در طول روز، چه در اوقات فراغت و چه هنگام كار كردن يا درس خواندن يا شركت در كلاس هاي آموزشگاه موسيقي گشتاسب به نحوي از آن استفاده مي كنيم.
هر كدام از ما به سبك يا سبك هايي از موسيقي علاقه بيشتري نشان مي دهيم و يا در هر موقعيتي، سبكي را انتخاب مي كنيم كه متناسب با آن موقعيت، به ما حس آرامش و تمركز يا هيجان و نشاط بدهد.
اما كمتر پيش آمده به اين مسأله فكر كنم كه بهترين آموزشگاه موسيقي واقعاً از چه راهي بر مغز و بدن ما اثر مي گذارد!
بايد ديد تأثير موسيقي چيست و چگونه با روان و شخصيت انسان پيوند برقرار مي كند و تا جايي پيش مي رود كه دانشمند و نابغه بزرگ آلماني، آلبرت اينشتين را به چنين سخني وا مي دارد:
“من اگر فيزيكدان نمي شدم، احتمالا يك موسيقيدان مي شدم، افكار و خيال پردازي هاي من در عالم موسيقي اتفاق مي افتد و حتي زندگي ام را به شكل موسيقي مي بينم!”.

در پروژهشي كه توسط دانشگاه Heriot-Watt انجام شده و 36518 نفر از سراسر جهان در آن شركت داشته اند، سليقه ما از ميان سبك هاي مختلف موسيقي اعم از كلاسيك، پاپ، هوي متال، فولك، جز و… به خصوصيات شخصيتي همچون سطح اعتماد بنفس، آسودگي خاطر، خلاقيت، سخت كوشي، عطوفت و برون گرايي ارتباط داده شده است.

از آنجا كه موسيقي سهم بزرگي را در زندگي امروزي ما به خود اختصاص داده است، بد نيست بدانيم از چه راه هايي مي تواند، حتي بدون آنكه ما متوجه باشيم، بر رفتار و عملكردمان تأثير بگذارد.
مسلماً در اختيار داشتن چنين علمي به ما انسان ها اجازه خواهد داد كه از موسيقي در جهت حداكثري كردن بهره وري ذهن و جسم استفاده كنيم.
شايد بعد از آگاهي يافتن از ابعاد آنچه كه هنگام گوش دادن يا پرداختن به موسيقي در ذهن ما اتفاق مي افتد، ما نيز با قطعيت بيشتري با فريدريش نيچه هم عقيده باشيم كه “زندگي بدون موسيقي اشتباهي بيش نيست!”.
پس با اين اميد كه در اين راه اطلاعاتي جالب و كاربردي به دست آوريم، به سراغ نتايج پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام شده است مي رويم.

تاثير موسيقي بر هنرجويان بهترين آموزشگاه موسيقي

معمولاً با شنيدن يك قطعه موسيقي، راجع به شاد يا غمگين بودن آن اظهار نظر مي كنيم.
اما اين در واقع نه تنها احساس ما، بلكه احساس و برداشت مغزمان نيز است! مغز ما به موسيقي شاد يا غمگين به طرز متفاوتي واكنش نشان مي دهد.
يك پژوهش نشان مي دهد كه بعد از شنيدن يك قطعه نسبتاً كوتاه موسيقي، افراد ممكن است حالت خنثي يك چهره را مطابق با حسي كه از موسيقي مذكور دريافت كرده اند، متمايل به شاد يا غمگين ببينند!

نكته جالب ديگر آن است كه حس موجود در قطعات موسيقي در دو سطح برداشت مي شود:
آنچه كه بعنوان حس اصلي يك قطعه وجود دارد و آنچه كه ما از آن قطعه موسيقي دريافت مي كنيم.
اين دو از يكديگر مجزا هستند، به اين معنا كه ما مي توانيم بدون آنكه حس اصلي يك قطعه موسيقي را تجربه كنيم، دريافت شخصي خودمان را از آن داشته باشيم.
به همين دليل است كه برخي از ما به جاي آنكه از گوش دادن به موسيقي هاي غمگين دچار افسردگي شويم، لذت مي بريم!

بسياري از ما معتقديم كه هنگام انجام كارهاي فيزيكي و روزمره، شنيدن موسيقي هاي مورد علاقه مان، حتي با صداي بلند، نه تنها اختلالي ايجاد نمي كند بلكه راندمان كارمان را بالا مي برد.
اين مسأله مي تواند در رابطه با كارهاي تكراري و اجرايي صحت داشته باشد، اما در مورد اموري كه به نوعي با خلاقيت مرتبط هستند، شايد بهتر باشد راه اعتدال را انتخاب كنيد!

نتيجه تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است مي تواند برايتان جالب باشد. به نظر مي رسد كه سطح متوسطي از سر و صداي محيط بهترين حالت براي بروز خلاقيت است!

حد متوسط سر و صداي محيط، پيچيدگي پردازش هاي مغز را بالا برده و بستر پردازش هاي انتزاعي را در آن فراهم مي كند
و در نتيجه موجب خلاقيت بالاتر فرد مي شود.
بعبارتي، زماني كه مغز (كمي) بيشتر از حد معمول براي پردازش مسائل به تلاش مي افتد، به رويكردهاي خلاقانه بيشتري دست پيدا مي كند.

براي اطلاع بيشتر در اين باره ميتوانيد مقاله تاثير گوش دادن به موسيقي بر فعاليتهاي روزانه را مطالعه فرماييد.

در مقابل، سر و صداي بيش از حد بعنوان عامل حواس پرتي و اختلال در پردازش اطلاعات، مانع تفكر خلاقانه مي شود.
بنابراين براي آنكه چاشني خلاقيت به كارهايتان اضافه شود، موسيقي با صداي متوسط را به صداي كم ترجيح بدهيد و از بيش از حد بلند كردن موسيقي بپرهيزيد!

پژوهش هاي جالبي توسط محققين حوزه هاي روان شناختي و موسيقي، به دنبال كشف رابطه اي ميان سليقه موسيقي افراد و خصوصيات شخصيتي آنها انجام شده است.
در يكي از اين مطالعات، به طرفين يك رابطه تازه شكل گرفته، ليستي از 10 موسيقي مورد علاقه طرف مقابل داده شده و از آنها درخواست مي شود كه راجع به برخي از صفات شخصيتي شريك احتمالي آينده زندگي شان به گمانه زني بپردازند.
نتيجه نشان داد كه صفاتي مثل “باز بودن به تجربه” و “ميزان برون گرايي” و “ميزان ثبات عاطفي” را پس از دانستن سليقه موسيقي افراد مي شود با درصد خطاي كمتري حدس زد!

تأثير موسيقي بر جوانان و كودكان بهترين آموزشگاه موسيقي تهران

يك پژوهش بر روي جوان ها انجام شد و هدف آن، تشخيص ميزان و چگونگي تأثير موسيقي بر نحوه رانندگي بود.
رانندگي اين افراد، حين گوش دادن به موسيقي انتخابي خودشان، در حالت سكوت و حين گوش دادن به موسيقي هايي كه از سوي محققين بعنوان “موسيقي امن” انتخاب شده بودند مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج نشان داد كه رانندگي حين گوش دادن به موسيقي هاي آشنا و مورد علاقه فرد، با اشتباهات بيشتر و حالت تهاجمي بيشتري همراه است!
در مقابل، موسيقي هاي بخصوصي كه توسط محققين ارائه شده بود، حتي نسبت به حالت بدون موسيقي، نتايج به مراتب بهتري را رقم زد.
به نظر مي رسد كه موسيقي هاي ناآشنا يا غير جذاب، بهترين انتخاب موسيقي براي رانندگي ايمن هستند.

همانگونه كه “سكوت” موجب خلاقيت بيشتر يا رانندگي بهتر ما نمي شود، نسبتاً بديهي است كه براي ورزش كردن نيز چندان سودمند نخواهد بود!
حاصل تحقيقات يك محقق آمريكايي در سال 1911 نشان داد كه دوچرخه سواراني كه به موسيقي گوش مي دادند از آنهايي كه در سكوت دوچرخه سواري مي كردند، سريع تر پدال مي زدند.
زماني كه بدن احساس خستگي مي كند و نياز به توقف دارد، سيگنال هايي را به مغز مي فرستد و درخواست يك وقفه استراحتي مي كند.
گوش دادن به موسيقي حين ورزش كردن مثل اين است كه عاملي جانبي، توجه مغز را از آن سيگنال ها بربايد و به خود جلب كند!

فوايد يادگيري موسيقي براي كودكان، از اثرات اثبات شده و قابل توجه موسيقي است.
يك پژوهش نشان مي دهد كودكاني كه سه سال يا بيشتر به يادگيري يك ساز موسيقي در بهترين آموزشگاه موسيقي تهران پرداخته اند، در قابليت هاي تفكيك اصوات، مهارت هاي حركتي، مهارت هاي يادگيري و ادا كردن كلمات و در نهايت مهارت هاي استدلالي غيركلامي ، نسبت به سايرين بهتر عمل مي كنند.

خواص قرار گرفتن در معرض موسيقي، تنها مختص كودكان نيست!
نتايج يك تحقيق در مقياس كوچك نشان مي دهد كه گوش دادن به موسيقي كلاسيك، توجه و تمركز ديداري را در بيماران سكته قلبي نيز ارتقا مي دهد.