ميتوان گفت صداي طبيعي انسان كامل ترين و زيباترين در بين آلات موسيقي است.
صدايي كه از حنجره فرد خوش صدا بر مي آيد با هيچ ساز موسيقي قابل قياس نيست.
گفته ميشود كه اختراع ساز ني نيز به همين ترتيب با تلاش بشر براي تقليد صداهاي مختلف بوده است.

علت اينكه ساز ني را ساز طبيعت ميدانند اين است كه اين ساز به صداي انسان شباهت زيادي دارد و با طبيعت هم خواني بيشتري دارد.
به همين علت است كه نواي آن را براي علاج بيمارهاي روحي مفيد و مؤثر مي‌دانستند.
همچنين ساز ني قدمت بسياري دارد تا جايي كه گفته ميشود حضرت موسي از هواداران نوازندگان ناي بوده و مونالا جلا‌الدين از نوازندگان معتبر اين ساز به شمار مي‌آمده است

در تعريف ني آمده است كه سازي است بادي كه قديمي ترين ساز كشف شده ساخته دست انسان است.
به خاطر شباهت زياد ساز ني با نواي انسان چوپانان از اين ساز براي گله خود استفاده ميكنند.

نحوه ساخته شدن ساز ني به اين صورت است كه گياه ني را بريده و سطح آن را صاف ميكنند.
سپس اين گياه تو خالي را توسط ميله داغ شده در اندازه هاي معين سوراخ ميكنند.
به فاصله اين سوراخ ها بند ميگويند.
ني هايي كه امروزه در بازار هستند همگي هفت بند دارند.

نحوه ايجاد صدا در ساز ني

ني داراي چهار محدودة صوتي است:

۱- بم

۲- اوج

۳- غيث

۴- پس غيث

(T) دهانه ني را در بين دو دندان جلو تكيه دهيد كساني كه بين دو دندان فك بالا باز نيست مي‌توانند از سرطلقي استفاده نمايند.
دهنه ني را به بنابر ميل و راحتي هنرجوي كلاس آموزش ني مي‌تواند در سمت راست يا چپ دهان قرار داده
و زبان در پشت دهانة ني و متمايل به عكس جهت قرار گرفتن ني چنان جاي بگيرد كه مانع ورود هوا به داخل ساز نگردد.
آن سمت دهان را كه ني در آن جاي گرفته با لبها كاملاً بپوشايند و طرف ديگر لب كه آزاد و راحت و بدون تغيير شكل نگهداريد.

در هنگام دميدن در ساز با گفتن حرف ت هوا را به ني بفرستيم و همزمان با گرفتن يك نفس عميق و بازدم هوا را به آرامي بدرون ني ميفرستيم.

در مقالات ديگر آموزشگاه موسيقي گشتاسب به شما تمرينات تنفس شكمي آموزش داده شده است.

نكات نواختن ساز ني در آموزشگاه موسيقي شمال تهران

۱- براي دميدن ني بايد لبه ي آن را بين دو دندان جلو قرار داد.
به طوري كه قطر دوار آن اگر راست دست هستيد به سمت راست و اگر چپ دست هستيد به سمت چپ باشد.

۲- با لبهاي بالا و پايين بايد ني را كاملا پوشاند تا هواي اضافي از ني خارج نشود .

۳- در هنگام دميدن در ني زبان كاملا ثابت و بدون حركت است.

۴- قرار دادن زبان و فرم آن دو حالت دارد اول آنكه نوك زبان زير ني قرار بگيرد
و دوم آنكه شكم زبان و پهناي آن زير ني قرار بگيرد و اين بستگي به خود فرد دارد كه چطور راحت تر باشد

۵- زبان مثل ناوداني عمل مي كند كه كارش هدايت هوا به درون ني است پس به هيچ وجه نبايد هنگام دميدن آن را تكان داد

۶- نبايد به زبان حالت عضلاني و سفت داد يا خيلي شل كرد و يا به طرفين كشاند.

۷- زبان به نوك دندانهاي فك پايين چسبيده و يك يا يك و نيم سانت از زبان زير ني قرار ميگيرد و از يك طرف به درون ني مي دميم تا صدا استخراج شود

۸- بايد روبروي آينه تمرين شود تا خود را ديد!

۹- ني را بايد كاملا خوش فرم و خوش استيل و خوش تيپ گرفت!

۱۰- زبان نبايد از حد دندان به بيرون تجاوز كند.

۱۱- زبان بايد طوري قرار بگيرد كه مانع ورود هوا به درون ني شود.

۱۲- از نزديك ترين جاي دهان بايد خيلي راحت و آسوده در ني دميد!